dimecres, 19 de desembre de 2018

FESTES DE NADAL


Som a les portes de les festes de Nadal. Aquestes festes m’agraden, tot i que el seu consumisme exagerat desvirtua una mica el sentit més profund que tenen aquests dies per a mi: trobades amb la família per compartir, sense presses, al voltant d’una taula, que és com en aquestes latituds tendim a fer les celebracions; compartir amb amics i amigues l’entrada a un nou any que se’ns apareix ple d’incerteses; gaudir de la màgia del dia de Reis, especialment ara que la neta ho viurà per primer cop amb tots els sentits. A més, per aquests dies esperem una altra neta.

Les entrades al blog també s’agafen uns dies de descans, fins el proper any. Et desitjo unes bones festes i, si ets d’aquests a qui no agraden, que et siguin lleus.

dimecres, 12 de desembre de 2018

MIRADA DES D’EUROPA AL SISTEMA EDUCATIU


Un informe del 2018 promogut per la Comissió Europea (Monitor d’Educació i Formació) evidencia que l’índex d’abandonament escolar a l’Estat espanyol segueix molt per sobre de l’objectiu fixat per al conjunt de la Unió europea pel 2020: l’objectiu és un abandonament màxim del 10% i, a Espanya, és del voltant del 18%, essent més alt entre els nois (22%) que en les noies (15%).  Com ja s’ha vist en estudis anteriors, en contrapartida, l’índex de joves amb estudis universitaris (un 41% per sobre de l’objectiu de la Unió europea) i la taxa d’escolarització a educació infantil són la part positiva de l’informe. Per altra part, la despesa pública en educació és inferior al nivell de la resta de la Unió.

Hi ha, per tant, aspectes positius i negatius però persisteixen les tendències detectades en estudis anteriors i, en aquest sentit, disminuir l’abandonament del sistema educatiu persisteix com un dels principals reptes a afrontar.

dimecres, 5 de desembre de 2018

PERCEPCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA


Un estudi bastant recent sobre el concepte de violència masclista entre els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona reflecteix que qui menys considera que el control sobre la parella pugui entendre’s com a violència són les persones més grans de 65 anys però també la població entre 16 i 29 anys. Un 20% dels nois d’aquesta franja d’edat, no consideren que sigui una coacció l’enviament constant de missatges des del mòbil per saber en tot moment on és la parella, un 12% no entén com a violència el fet d’impedir que la companya pugui parlar amb altres homes, un 16% considera normal no tenir en compte l’opinió de les dones i un 13,5% que no puguin decidir sobre els seus propis diners o sobre les despeses de la llar. Entre les noies de 16 a 29 anys enquestades, un 11,4% considera normal rebre missatges controladors al mòbil. Un 7% dels nois i un 5% de les noies consideren “normal” que les dones siguin obligades a tenir relacions sexuals. 

Són algunes dades de l’enquesta, contestada per 4.075 dones i 599 homes. Si es compara amb un estudi similar fet el 2010, es constata que ha millorat la detecció de la violència masclista però, com mostren les respostes, encara queda camí per recórrer.