dimecres, 25 d’abril de 2018

PERCEPCIÓ DE LES FAMÍLIES SOBRE L'EDUCACIÓ ESCOLAR


La Fundació Jaume Bofill, que periòdicament proporciona interessants diagnòstics sobre la situació de l'escola, ha presentat els resultats d'una enquesta a famílies de nens i joves escolaritzats a Catalunya, segons la qual el sistema educatiu rep un 5,8 de valoració sobre 10 i l'escola un 6,7.  Són dades que contradiuen una sensació negativa estesa en determinats àmbits i que, si es comparen amb una enquesta feta no fa gaire als docents, palesen que pares i mestres comparteixen una aposta per la innovació i per una visió integral de l'escola: es valoren la motivació per aprendre, la creativitat, l'esperit crític, saber conviure i els hàbits de treball i d'esforç. Especialment els pares que tenen estudis superiors donen menys importància a l'estricta preparació acadèmica  que a la creativitat i l'esperit crític; en canvi, en les famílies amb menys formació la valoració és inversa. 

Les dades aportades per l'estudi són interessants perquè posen en dubte alguns tòpics que darrerament se senten molt sobre la qualitat de l'escola. Quedem-nos amb dues d'aquestes dades. La primera: el 66% de les famílies diuen que l'educació que reben els seus fills és bona o molt bona però només opinen així el 35,2% quan els fills "van malament a l'escola". En aquest cas, es critica que no hi ha atenció personalitzada ni bon acompanyament, així com la metodologia i l'exigència. La segona: les valoracions baixen des de l'etapa d'infantil a la de primària i encara més a la secundària. Dades interessants, algunes novedoses; altres, no tant.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada