dimecres, 19 d’octubre de 2016

LES COMPETÈNCIES EN LA UNIVERSITAT

He participat amb un capítol en un llibre recent que presenta els resultats d'una investigació sobre l'aprenentatge per competències a la Universitat. El seu títol és Evaluación por competencias: la perspectiva de las primeras promociones de graduados en el EEES i ha tingut a Elena Cano i a Maite Fernández com editores (Barcelona: Octaedro-ICE UB, 2016). L'estudi aporta coneixement sobre un tema que requereix ser investigat ja que les competències han estat una novetat molt rellevant de les noves titulacions posades en marxa arran de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Es va estudiar la percepció de graduats, estudiants, professorat, ocupadors, gestors i experts respecte de set competències. Es va concloure que es dóna una "elevada descompensació": algunes competències es perceben com desenvolupades (treball en equip, capacitat comunicativa i capacitat de gestió de la informació) mentre que d'altres (com el compromís ètic) semblen molt poc presents. Així mateix, des de la perspectiva dels estudiants, les metodologies més utilitzades no són les que consideren que afavoreixen un millor aprenentatge competencial. Es destaca també la importància de la retroacció o feedback.

En l'últim capítol, Cano recull un seguit de reptes que cal afrontar per avançar en l'aprenentatge competencial en la Universitat: establir claredat conceptual, abordar les competències oblidades, passar de l'avaluació per competències a l'avaluació de competències, assajar sistemes de formació dual, millorar el feedback i progressar en el reconeixement de les competències adquirides per vies no acadèmiques. Queda camí per recórrer i estudis com els que comento poden ajudar a conèixer millor quina és la realitat per fonamentar passos cap endavant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada