dimecres, 19 d’abril de 2017

HÀBITSEn un estudi recent (realitzat pels laboratoris CinfaSalud i avalat per la Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalària i Atenció Primària) s'ha preguntat a 3.000 pares i mares de totes les comunitats autònomes espanyoles sobre les hores que dormen els seus fills de 6 a 12 anys. Els pediatres recomanen deu hores de son i de les respostes a les enquestes donades pels pares es conclou que nou de cada deu nens en edat escolar no dormen aquestes hores. Segons l'estudi, aquest fet explica dificultats en el rendiment escolar i el risc de sobrepès i obesitat. Els problemes de concentració i de rendiment intel·lectual sobre els que alerta el professorat, segons aquest estudi es poden atribuir en part a no dormir suficientment. Així mateix, es diu que no dormir les hores convenients genera un desequilibri en les hormones que regulen la gana. L'estudi també assenyala que set de cada deu nens mengen mentre miren la televisió o manipulen una pantalla tàctil o el mòbil, fet  desaconsellat, entre altres raons perquè es dificulta la conversa familiar i la possibilitat d'educar en hàbits saludables relacionats amb el menjar que ajudin a prevenir el sobrepès, l'obesitat i malalties com la diabetis o la hipertensió. 

Aquestes dades van més enllà dels problemes de salut, tot i que aquests són molt importants. Van més enllà perquè ens alerten sobre una qüestió d'hàbits en l'educació familiar. Sovint les famílies no són prou conscients de la necessitat de desenvolupar hàbits saludables en la llar. I per hàbits saludables s'ha d'entendre també aquells que faciliten la conversa i proporcionen bons models d'aprenentatge. De vegades, pares i mares tampoc són prou coneixedors de quins són aquests hàbits. Si no fos així, segurament no trobaríem que un 70%  de nens i nenes (probablement també d'adults) mengen mirant la televisió o connectats, per exemple. Des de l'escola i altres institucions educatives potser els podríem orientar una mica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada