divendres, 6 d’octubre de 2017

INNOVACIÓ CURRICULARHe estat una setmana impartint uns tallers a professorat universitari que es troba en processos d'innovació curricular a Hondures i Guatemala. Estan iniciant un procés de reforma seguint les línies principals de l'espai europeu d'educació superior. Vam tractar sobre la complexa qüestió de les competències, sobre la planificació curricular, l'avaluació... D'entrada, m'havien demanat una conferència contextualitzadora sobre innovació curricular. Vaig mirar de compartir algunes idees que em semblen claus respecte d'aquesta qüestió, a partir de proposar-los unes preguntes a anar responent: per què es vol innovar? (en primer lloc perquè els estudiants aprenguin més i millor); què s'entén per innovació? (la innovació com un procés planificat de canvi, la necessitat de la seva sostenibilitat ...); en què es vol innovar i amb qui? (la necessitat de prioritzar els temes - la planificació, l'avaluació, l'atenció a la diversitat, la tutoria, els recursos virtuals- i d'implicar al professorat); amb quins instruments? (projectes compartits, formació i intercanvi, grups i projectes reconeguts d'innovació docent, suport tècnic, avaluació de la docència ...).Vaig acabar proposant-los uns primers reptes i desafiaments: aprofundir en el que significa partir de competències i definir les competències de la titulació;
concretar les competències en objectius o en resultats d'aprenentatge i en continguts; garantir l'alineament de les intencions formatives amb el sistema d'avaluació i l'enfocament metodològic i d'organització didàctica; implantar processos participatius i d'implicació del professorat. La idea central va ser la necessitat de prioritzar i de fer-ho amb criteris el més sòlids possible.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada