dilluns, 2 de febrer de 2015

UNA NOVA REFORMA A LA UNIVERSITATLes carreres universitàries podran ser de tres anys i els màsters de dos. Quan en el seu moment el govern del PP va optar per graus de quatre anys i màsters d’un, vàrem ser molts els que no ho vam entendre, donat que era un model diferent a l’imperant a la resta d’Europa. Ara es pretén rectificar… a mitges.

L’opció, en si mateixa, pot ser encertada però hi ha, com a mínim, tres problemes greus.

La reforma obre les portes a que els actuals graus de quatre anys passin a tres, però deixa la decisió a mans de cada universitat. Segons això, una mateixa carrera tindrà una duració en unes universitats i una duració diferent en altres. No sembla gaire coherent i pot ocasionar una competència estranya en funció de l’oferta de cada institució.

En segon lloc, les institucions educatives necessitarien que, després d’una reforma, es tingués temps suficient per consolidar-la. Amb el canvi proposat es pot tornar a entrar en una fase d’inestabilitat en la docència i es pot instaurar la sensació de provisionalitat permanent i de falta de temps per dedicar-se a ensenyar. Tornar a dissenyar plans d’estudi –quelcom que sempre provoca tensions i dificultats- tornarà a ocupar el temps dels docents. De nou.

Per últim, però no pas menys important, hi ha un tema econòmic preocupant. Avui en dia, en la situació de crisi en la que ens trobem, cursar un màster ha esdevingut un valor important per tenir més i millors possibilitats professionals. La matrícula d’un màster és bastant més elevada que la d’un grau, per tant la reforma encareix la formació. El tema econòmic s’està convertint en una qüestió molt rellevant per possibilitar l’accés i la continuïtat dels estudis universitaris. Amb la reforma, aquesta situació s’aguditzarà.

Tornar endarrere potser sigui inevitable però les conseqüències poden ser preocupants si es fa amb l’estil i els paràmetres que estan caracteritzant les decisions de l’actual govern central.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada