dimarts, 10 de febrer de 2015

UNIVERSITAT I INSERCIÓ LABORALAcabo de rebre l'informe Universitat i treball a Catalunya 2014 de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En aquest document hi ha algunes dades interessants que actualitzen la percepció sobre la relació entre tenir estudis universitaris i possibilitats laborals. Destaco algunes de les conclusions que es recullen a l'nforme:

"Com més nivell educatiu, més taxa d'ocupació i menys taxa d'atur. La taxa d'ocupació de les persones amb educació superior pràcticament duplica la de les persones amb estudis primaris" (p. 19).

"El 85% de les persones graduades treballen tres anys després d'haver acabat els estudis (...). El 75% de les persones ocupades treballen a temps complet". (p 22). Tot i així, respecte del 2001, "la taxa d'ocupació ha perdut 4 punts percentuals" (p. 22).

"Gairebé la meitat (48%) de les persones graduades tenen un contracte fix i el 35%, un contracte temporal.
Des de l'inici de la crisi, la davallada de contractació fixa és de 10 punts percentuals" (p. 33).

"Al 75% de les persones ocupades se'ls va exigir titulació universitària per accedir al seu lloc de treball.
El 78% desenvolupa funcions de nivell universitari (...).
El 83% de les persones graduades es troben en ocupacions que requereixen un nivell de competències alt". (p. 41).

"La principal via d'inserció són els contactes personals (39%). Aquesta via, que havia retrocedit en edicions anteriors, ha repuntat de nou com la via més eficient a l'hora d'aconseguir la primera feina.
Internet, amb el 16%, ocupa la segona posició. Per primera vegada, aquesta via d'inserció perd pes" (p. 53).

Hi ha més dades però crec que les que he reproduït ajuden a fer-se una bona idea del paper de la formació universitària en l'accés a la feina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada