dimarts, 6 d’octubre de 2015

VIOLÈNCIA ENTRE PARELLES D'ADOLESCENTSEl recent estudi ¿Forts com el pare? ¿Sensibles com la mare? Identitats de gènere en l'adolescència, presentat pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut de la Fundació d'Ajuda contra la Drogadicció (FAD), mostra unes dades preocupants: vuit de cada 10 joves entre 14 i 19 anys (en una enquesta a més de 2.500 adolescents) han afirmat que coneixen o han conegut un acte de violència entre parelles de la seva edat. 

Els enquestats han identificat una mitjana de 5 actes de violència per part dels nois i de 3,7 actes per part de les noies. Entre aquesta actes, destaca l'assetjament psicològic (el que s'anomena violència de control), una manifestació del sentiment de possessió respecte de la parella.  

L'actitud més freqüent és la revisió del mòbil per part de la parella, limitar amb qui es pot parlar i, en general, controlar tots els actes. Un 28% dels enquestats diuen conèixer nois que han agredit físicament la seva parella. L'estudi també palesa que els adolescents mantenen els estereotips de gènere. 

Aquestes dades estan en sintonia amb estudis anteriors i porten a qüestionar-se diverses coses: què és el que no acabem de fer prou bé a la nostra societat (i en l'educació)?; com hem d'afrontar el risc que les  noves tecnologies serveixin per fer encara més fàcils aquest tipus d'actituds?; com podem contrarestar determinats valors socials, sovint àmpliament difosos pels mitjans de comunicació?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada