dimecres, 17 de maig de 2017

UN PROJECTE INTEDISCIPLINARA la Universitat fem docència, gestió i recerca. En aquest darrer àmbit, estem desenvolupant dos projectes que em semblen molt interessants. Un d'ells, consisteix en treballar un mateix cas a cinc classes de cinc titulacions diferents: mestre, pedagogia, educació social, psicologia i psicopedagogia. Aquestes titulacions formen a futurs professionals que poden intervenir a l'escola i que haurien d'haver aprés a treballar interdisciplinàriament entre ells. I d'això precisament va el projecte: volem estudiar quines són les microcompetències que els ajudarien a aprendre a treballar d'aquesta manera.

Primer, a cada classe, s'analitza el cas (una situació problemàtica en una classe d'educació primària) i s'elabora un document amb l'anàlisi i propostes d'acció que es penja a un campus compartit amb els estudiants de les altres titulacions, que al seu torn han de penjar els seus respectius documents. Aleshores, s'obre un període per debatre en un fòrum (per grups interdisciplinaris) els documents i mirar de consensuar una anàlisi i propostes d'acció. Finalment, en una sessió presencial (amb els estudiants que hi poden assistir) i cadascú amb el bagatge del debat al fòrum, s'intenta consensuar una acció (en petit grup multidicsiplinar) per donar resposta a la situació plantejada en el cas. En paral·lel, es passen qüestionaris als estudiants al llarg del procés, es recullen relats del professorat i informes de les diferents fases del projecte per tal d'esbrinar quines serien les microcompetències per millorar (o per introduir, potser) el treball en equip interdisciplinari a la formació universitària. Estem en ple desenvolupament del projecte, a veure què en traurem.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada